Timovi udruge kontinuirano sudjeluju u aktivnostima raznih ustanova.

Certificirani tim ima znanja i vještine kojima pridonosi podizanju kvalitete terapijskih, odgojnih, obrazovnih i ostalih aktivnosti, rasta i razvoja djece, socio-emocionalne stabilnosti i života općenito.

Voditelj psa pomagača sa svojim psom pomagačem ulazi u razne ustanove. Posjeti mogu biti jednokratni ili višekratni u sklopu dugoročnijih projekata. Jednokratni posjeti mogu se provoditi u knjižnicama, vrtićima, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Cilj takvih posjeta je upoznavanje s radom i mogućnostima pasa pomagača, odnosno podizanje svijesti o pozitivnim učincima uključivanja pasa u terapijske i druge aktivnosti. Kroz dugoročne projekte ostvaruju se specifični terapijski ili drugi ciljevi, gdje voditelj sudjeluje u aktivnostima prilagođenim potrebama korisnika.

Stručni voditelj psa pomagača sa svojim psom pomagačem odlazi na svoje radno mjesto. Osmišljava i prilagođava aktivnosti  s korisnicima kako bi facilitirao ostvarivanje terapijskog cilja. Stručni voditelj procjenjuje kod kojih korisnika je indikativno uključivanje psa, a kod kojih nije, te to čini uz suglasnost odgovornih osoba. Psa pomagača uključuje u svoj rad kao dodatnu metodu kroz koju na jedan prirodan i spontan način potiče razvoj punih potencijala svojih korisnika.

Sudjelovanjem tima u radu s korisnicima unosi se nova dimenzija u ostvarivanju željenoga cilja. Djeca i odrasli bez obzira na dob, teškoću ili bolest reagiraju na prisutnost psa vrlo pozitivno. Opuštaju se, smiješe se i zaboravljaju trenutačne tegobe ili napornost zadatka usmjeravajući svoju pažnju na kontakt sa psom. U takvoj atmosferi brže se i lakše uspostavlja odnos povjerenja između sudionika te je i sam cilj aktivnosti lakše ostvariv.

Stoga, slobodno možemo reći da su pas pomagač i njegov voditelj posrednici koji pospješuju rad s korisnicima.

Udruga djeluje i kao posrednik između timova i korisnika, odnosno pomaže u organiziranju posjeta i provođenju projekata u kojima timovi sudjeluju. Udruga također pruža mentorsku podršku timovima, koji se udruzi u svakom trenutku mogu javiti i pitati za savjete i sugestije.