Edukacija timova 2. generacije 2016.-2017.

U listopadu 2016. počela je edukacija četiri nove kandidatkinje za voditelje i stručne voditelje i njihovih pasa kandidata za pse pomagače. Veselimo se novim zajedničkim spoznajama i postignućima!

edukacija   edukacija-tri edukacija-cetiri    edukacija-dva  ana-gita    ari

0