Voditelj psa pomagača i njegov pas čine tim. Smatramo da je uključivanje timova voditelja i njihovih pasa u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti složen i odgovoran posao, stoga provodimo edukaciju kroz nekoliko modula, koji su sadržajem prilagođeni potrebama polaznika.

Kome je edukacija namijenjena?

edukacija

Edukaciju mogu pohađati stručne osobe različitih zanimanja, primjerice rehabilitatori, psiholozi, logopedi, zdravstven djelatnici i drugi, koji žele u svoj rad uključiti psa pomagača; onda su to stručni voditelji pasa pomagača i svoga psa uključuju u vlastiti rad s korisnicima (AAT, AAE).

Edukaciju mogu pohađati i građani koji žele sa svojim psom sudjelovati u terapijskim ili odgojnim i obrazovnim aktivnostima u nekoj od ustanova (AAT, AAE) ili provoditi ostale aktivnosti sa svojim psom (AAA).

Također, jedan od modula edukacije namijenjen je stručnim osobama koje nemaju vlastitog psa pomagača, ali žele steći potrebno znanje za uključivanje tima voditelja i psa u aktivnosti koje provode u svom poslu.

Koji je postupak uključivanja u edukaciju?

Prije uključivanja u edukaciju potrebno je da kandidat sa svojim psom pristupi procjeni osobnosti i veterinarskom pregledu te obavi razgovor sa psihologom. Ako se tijekom testiranja procjeni da je pas svojom osobnošću pogodan za psa pomagača, i uz to da je zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja, tada voditelj i njegov pas mogu pristupiti edukaciji.

Što sadrži edukacija timova i koliko dugo traje?

Edukacija koju nudi naša udruga traje otprilike godinu dana, ovisno o uspješnosti svakoga tima.

Voditelji pasa pomagača prolaze edukaciju iz nekoliko različitih područja: edukacijska rehabilitacija, psihologija, ponašanje i dobrobit pasa, zdravlje pasa. edukacija-dvaOsim teoretskih predavanja, edukacija uključuje i praktičan rad sa psom. Nakon završetka edukacije voditelji pristupaju testiranju tijekom kojeg se provjerava znanje iz svih navedenih područja i stečene vještine u radu s psom. Oni kandidati koji će biti pozitivno ocjenjeni tijekom testiranja, upućuju se na praksu uz mentora u organizaciju ili ustanovu gdje postoje mogućnosti za uključivanje pasa pomagača u rad s korisnicima, zatim na samostalni pripravnički rad. Da bi kandidati postali certificirani tim, potrebno je da su za svoj rad u ustanovi pozitivno ocjenjeni od strane svojih mentora. Dodijeljeni certifikat vrijedi godinu dana, nakon čega ga tim ima priliku obnoviti ukoliko ispuni za to potrebne uvjete.

Koje je značenje certifikata, te koja su prava i obaveze certificiranog tima?
Certifikat je potvrda da je tim stekao potrebne uvjete za uključivanje u aktivnosti, što podrazumijeva: odgovarajuću osobnost psa, zadovoljavajuće zdravstveno stanje psa te stečeno teoretsko znanje i praktične vještine voditelja i psa pomagača. Voditelj psa pomagača ima obvezu prilikom sudjelovanja u aktivnostima pridržavati se svih pravila i naputaka stečenih tijekom edukacije. Time nastojimo osigurati dobrobit korisnika, kao i dobrobit pasa pomagača koji se uključuju u takvu vrstu aktivnosti.

Kolika je cijena edukacije?

Udruga Psi pomagači neprofitna je organizacija koja svoj rad većim djelom financira na temelju donacija i sredstava ostvarenih putem različitih projekata. Zbog toga edukaciju četiri najperspektivnija tima pokrivamo svojim sredstvima u visini od sedamdeset i pet posto ukupne cijene edukacije. Ostali timovi koji su zadovoljili na procjeni i žele se uključiti u edukaciju plaćaju punu cijenu edukacije.