Počeo praktičan dio edukacije timova

Tijekom ožujka 2015. godine počeo je praktični dio edukacije timova. Uvijete za pristupanje praktičnom djelu edukacije ispunilo je šest timova: Sara Mareković i Rio, Matea Novosel i Kaira, Yumiko Yasue i Max, Sandra Tolić i Saša, Larisa Petrić i Lu, te Hana Božičević i Dixie.

Tijekom praktičnog djela edukacije, budući voditelji pasa pomagača stjecati će vještine potrebne za uključivanje u rad s korisnicima, i raditi će na podučavanja svojih pasa ponašanjima potrebnima za rad s različitim skupinama korisnika.

Krajem svibnja biti će procijenjen rad i ostvareni uspjeh timova, te oni timovi koji zadovolje potrebne kriterije uključiti će se u praktičan rad s korisnicima u različitim ustanovama, pod nadzorom mentora.

S ciljem da naši timovi dobiju što različitije iskustvo, tijekom praktičnog dijela edukacije pomagati će i desetak volontera Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njihova će zadaća biti simuliranje različitih korisnika, koji mogu biti uključeni u aktivnosti sa psima pomagačima. Ovim putem zahvaljujemo im na velikom doprinosu edukaciji naših timova.

0