Small Thumbs

Modern - 2 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Modern - 3 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Neandertalci i psi pomagači

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2017. Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini pozvao...

Read More

Modern - 4 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Neandertalci i psi pomagači

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2017. Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini pozvao...

Read More

Predstavljanje rada udruge u Gradskoj skupštini

Udruga raste iz dana u dan, a što smo radili posljednjih godinu dana prezentirali smo 24.04.2017. u Gradskoj skup...

Read More

Shadow - 2 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Shadow - 3 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Neandertalci i psi pomagači

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2017. Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini pozvao...

Read More

Shadow - 4 column

3. međunarodni kongres logoterapije, lipanj 2017.

Hrvatska udruga za logoterapiju - LOGOS i Hrvatsko psihijatrijsko društvo – HPD organizirala je 3. Međunarodnu...

Read More

ERFCON 2017.

9. Međunarodni znanstveni skup Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ERFCON 2017, od...

Read More

Neandertalci i psi pomagači

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2017. Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini pozvao...

Read More

Predstavljanje rada udruge u Gradskoj skupštini

Udruga raste iz dana u dan, a što smo radili posljednjih godinu dana prezentirali smo 24.04.2017. u Gradskoj skup...

Read More