Projekti “Nađi svoj trag” i “Tragači sreće” 2015.-2016.

Projekt „Nađi svoj trag“ proveden je zahvaljujući financijskoj podršci Regionalne zaklade za lokalni razvoj „Zamah” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Realizirali smo ga u suradnji s DV Žirek u periodu od listopada do kraja prosinca 2015.

Projekt “Tragači sreće” proveden je zahvaljujući financijskoj podršci zaklade Adris. Realizirali smo ga u suradnji s DV Žirek u periodu od siječnja do kraja svibnje 2016. te u suradnji s Domom za djecu u Nazorovoj i Dječjim odjelom KGZ Marina Držića.

“Nađi svoj trag”

Ovim projektom pokrivene su mnoge aktivnosti, od onih usmjerenih na podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom, izgradnje kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga, osposobljavanja volontera, rehabilitacije i terapijskih intervencija, do suradnje s lokalnim institucijama i aktivnosti usmjerenih na podizanje kvalitete i kulture življenja. Kroz realizaciju projekta organizirali smo 6 radionica s inovativnim pristupom za korisnike dječjieg vrtića – djecu s teškoćama u razvoju i djecu redovnog razvoja. Radionice su provodile naša dva tima Tea i Šira te Vida i Astra, a glavni cilj bio je poticanje prosocijalnog ponašanja u grupi s integriranom djecom s teškoćama. Osim toga poticala se prirodna integracija redovne djece s djecom s teškoćama u razvoju, osigurala se didaktička i tehnička oprema neophodna za realizaciju i prezentiranje postignutih rezultata, što omogućava održivost ovakvih i sličnih aktivnosti. Djelatnici vrtića odlično su nas prihvatili. Osim što su sudjelovali na radionicama, pojedini su odgajatelji izradili i poseban pano na temu „Psi“ kako bi sva djeca u vrtiću učila o pravilnom načinu ophođenja i brizi oko pasa. Možemo se pohvaliti i volonterkama studenticama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koje su se pokazale od iznimne pomoći pri asistiranju s djecom s teškoćama u razvoju, za povratne informacije o snagama i slabostima radionica te za ideje za unaprjeđenje našega rada. Možemo reći da je glavni rezlutat projekta to što je vrtić obogaćen za jedan inovativni program, a udruga je dobila opremu i stekla novo iskustvo, koje će nam biti od koristi u daljnjem provođenju ovakvih i sličnih aktivnosti.

DV Žirek o projektu.

zirek    zirek-2    zirek-3

“Tragači sreće”

U DV Žirek nastavili smo aktivnosti započete projektom “Nađi svoj trag”.

Zaklada Adris omogućila je i radionice u Domu za djecu u Nazorovoj. S obzirom na velik interes psihologinje Sandre Tolić i prijašnje odlično iskustvo, dogovorili smo radionice koje prvobitno nisu bile planirane projektom. Teško je reći ne kada znaš koliko je svaka radionica važna djeci u domu. Ovo gledamo kao uvod u dugotrajniju suradnju, a vjerujemo da će trud i značaj našeg rada prepoznati mnogi donatori i sponzori.

nazor-adris

I u 2015./2016. u okviru projekta “Tragači sreće” koji je financirala Zaklada Adris nastavili smo odličnu suradnju s dječjim odjelom KGZ Marina Držića i njihovim korisnicima iz raznih ustanova (Suvag, Ozana, vrtići s integriranom djecom s teškoćama, osnovne škole), u obliku radionica čije ciljeve smo dogovarali sa stručnim osobljem ustanova, a vodili su ih Sara i Rio, Matea i Kaira, Vida i Astra i Tea i Šira.

kgz-matea   kgz-sara

0