Predavanje na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

19. studenog 2014. godine članovi udruge održali su predavanje na temu Zašto pas, zašto pomagač za studente Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Inicijator predavanja bila je doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab, s odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, a predavanje je održano u Centru za rehabilitaciju koji djeluje u sklopu fakulteta.

Obzirom na znanje studenata predavanje je održano u proširenom izdanju, naročito u djelu koji govori o načinima uključivanja pasa pomagača u terapijske aktivnosti. Predavanju su prisustvovali studenti s više smjerova: logopedije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije.

Svojim pitanjima i željom za volontiranjem u udruzi studenti su pokazali interes i za ovakav oblik terapijskog rada, dok je udruga ovim predavanjem učinila prvi korak prema suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom.

0