Predstavljanje rada udruge u Gradskoj skupštini

Udruga raste iz dana u dan, a što smo radili posljednjih godinu dana prezentirali smo 24.04.2017. u Gradskoj skupštini zajedno sa svojim suradnicima, KGZ Marina Držića, Dječjim domom Zagreb, Nazorova, Centrom za autizam i udrugom iLab. Provedbom projekta koji su financirali dm i HEP proveli smo 18 radionica u Centru za autizam, u koje su bili uključeni učenici s intelektualnim teškoćama s ciljem poticanja razvoja samokontrole te 18 radionica u Dječjem domu Zagreb za skupinu Štrumfovi s ciljem poticanja suradnje i tolerancije među djecom. U knjižnici Marina Držića, dječjem odjelu, održano je 8 radionica za djecu iz DV V. Nazor, O.Š. G. Vitez, Poliklinike Suvag, Centra Ozana, O.Š Rapska. Ukupno je u realizaciju projekta bilo uključeno 86 djece. S udrugom iLab započeta je dugoročna suradnja i to putem tri aktivnosti: individualni rad rehabilitatora s uključivanjem psa pomagača, uključivanje psa pomagača s ciljem poticanja senzorne integracije te uključivanje psa pomagača u grupni rad s djecom s teškoćama.

Predavanje „Zašto pas, zašto pomagač“ održali smo u Centru za autizam, Muzeju krapinskih neandertalaca i Centru za odgoj i obrazovanje Goljak.

Također smo izlagali svoj rad na ERFCON-u 2017. – 9. Međunarodnom znanstvenom skupu Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i održali predavanje na 3. Međunarodnom kongresu logoterapije.

U rujnu 2016. započeta je edukacija nove generacije voditelja i stručnih voditelja pasa pomagača, čime jačamo kapacitete udruge kako bismo zadovoljili sve brojnije upite za suradnju. U ožujku je provedena vikend edukacija stručnjaka o uključivanju timova voditelja i pasa pomagača u vlastiti rad. Time su naši dosadašnji suradnici, ali i budući, dobili teoretsko znanje o tome kako uključivati psa pomagača smisleno, cilju usmjereno i tako da su svi sudionici uspješni.

Realizacija svih ovih aktivnosti zaista ne bi bila moguća bez naših volonterki, zato im i ovim putem zahvaljujemo!

0