Projekt „Pas kao pomagač“ podržan od strane Narodnih novina

Uključivanje pasa pomagača u Hrvatskoj je sve popularnije. Uvođenje posebno školovanog psa u razne terapijske ali i odgojno-obrazovne aktivnosti, više nije nepoznanica i sve više osoba to prakticira.

Problem se javlja kada to rade osobe bez potrebnog obrazovanja, znanja i vještina. Oni to najčešće rade u dobroj namjeri, amaterski, spontano i na vlastitu odgovornost. U takvim situacijama često dolazi do krucijalnih pogrešaka iz neznanja voditelja psa, a na štetu uključenih korisnika, ali i samog psa. Vlasnicima pasa koji žele svog psa uključivati u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti nedostaje znanje o radu i komunikaciji sa psima, stručnost u radu s raznim korisnicima, metode rada i još puno znanja kojim bi mogli uključivati svoga psa sigurno i učinkovitio.

Aktivnosti projekta „Pas kao pomagač“ usmjerene su upravo na te osobe, ali i sve zainteresirane u široj javnosti, da bi mogli steći nužno znanje o uključivanju pasa pomagača u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti.
Dvije glavne aktivnosti projekta, predavanje „Zašto pas, zašto pomagač“ i radionica „Moje jake strane“, održali smo u tri Hrvatska grada – Virovitica, Osijek i Makarska, od rujna do studenog 2015.
Zahvaljujemo se Udruzi Sunce iz Makarske, Udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije i Udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije “Prvi znak” na odličnoj organizaciji i veselimo se daljnjim suradnjama.

U udruzi se stalno trudimo unaprijediti svoj rad, stoga smo i u okviru ovoga projekta ponudili sudionicima evaluaciju svoga rada. Rezultati govore sami za sebe.

0