Psi pomagači u Dječjoj knjižnici Marina Držića

Dobivši preporuku od kolege knjižničara i poslušavši predavanje Zašto pas, zašto pomagač Udruge Psi pomagači u rujnu 2014. godine, knjižničari Dječje knjižnice Marina Držića odlučuju se na suradnju s Udrugom kako bi svojim korisnicima, prije svega djeci s teškoćama u razvoju, omogućili susret i upoznavanje s terapijskim timovima – psima pomagačima i njihovim voditeljima.

Udruga Psi pomagači provodi educiranje i certificiranje terapijskih timova, uključuje se u terapijske i odgojno-obrazovne aktivnosti za potrebe raznih korisnika te širi svijest u javnosti o pozitivnim učincima rada sa psima pomagačima putem predavanja, radionica i drugih aktivnosti.

Početak suradnje krajem 2014. godine odvija se u sklopu projekta Knjižnica širom otvorenih  vrata koji provode Knjižnice grada Zagreba. Održane su tri radionice, i to za dvogodišnjake s oštećenjima sluha iz Poliklinike SUVAG, predškolsku grupu Centra OZANA te za trećaše i četvrtaše s teškoćama u razvoju OŠ Grigora Viteza.

Radionica pod nazivom I ja mogu i ja znam imala je za cilj razvijati samopouzdanje, a sastojala se od zadataka koji su primarno zahtijevali fizičku aktivnost. Svladavajući improvizirani poligon djeca su pokazivala psu što mora napraviti, nagrađivala ga za dobro obavljen zadatak i pomagala mu kad ne bi uspio. Uspijevajući i griješeći, djeca su uvidjela da su pogreška, vježba i uspjeh jednakovrijedni elementi procesa učenja te su na taj način jačala samopouzdanje.  Svijet osjetila bila je tema druge radionice koja je za cilj imala istražiti i osvijestiti pet osnovnih osjetila. Sudjelujući u pet aktivnosti, djeca su se zabavljala otkrivajući koji su okusi i mirisi ugodni njima, a koji psu, koje su razlike između njihovog i psećeg sluha i vida te mogu li lako razlikovati dijelove psećeg tijela uz pomoć dodira. Dinamične i interaktivne radionice bile su posebno i novo iskustvo jer su djecu u svim aktivnostima i zadacima pratile Šira i Astra, psi pomagači.

Radionice su osmislile i vodile voditeljice pasa pomagača Tea Selaković i Vida Živković imajući na umu da je okosnica rada sa psima pomagačima upravo činjenica da mogu kod djece podići motivaciju za rad. Naime, jačina motivacije i emocije, koje se povećavaju u djetetu ugodnim i zanimljivim uvjetima rada, usko su povezane s učenjem. Znanje usvojeno s pozitivnim emocijama lakše se pohranjuje u dugoročno pamćenje, stvaraju se čvrste asocijacije s već stečenim znanjem i njegova je primjenjivost u konačnici veća.

Vidjevši pozitivne reakcije djece i želeći da radionice budu što češće dio knjižničnog programa, Dječja knjižnica i Udruga osmišljavaju akciju Nađi svoj trag koju prijavljuju na natječaj Zaklade Zamah. Nositelj akcije bila je Dječja knjižnica Marina Držića, a cilj je bio i dalje uključivati pse pomagače u knjižnične aktivnosti kako bi najmlađi korisnici i njihovi roditelji ili odgojitelji i učitelji bili motiviraniji za dolaske u knjižnicu te ju doživjeli kao ugodno mjesto u kojem djeca igrajući se razvijaju različite vještine te uče o sebi i svijetu oko sebe.

Zaklada Zamah prepoznala je vrijednost akcije te je odobrila u cijelosti traženu financijsku potporu. Zahvaljujući potpori, Dječja knjižnica Marina Držića uspjela je nabaviti i potrebnu opremu te didaktičke igračke koje su prilagođene djeci s teškoćama u razvoju i koje će se u budućnosti moći koristiti u sklopu radionica sa psima pomagačima, ali i drugih programa.

U akciji su osim već spomenutih voditeljica pasa pomagača, sudjelovali i volonteri, uglavnom studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Igor Gaćeša iz Udruge Psi pomagači te voditeljica Knjižnice Marina Držića Lidija Šarac i knjižničarke Đurđica Križanić Delač i Ana Pavlek.

Realizirano je šest tematskih radionica u kojima je sudjelovalo 78 djece te 28 roditelja, odgojitelja i učitelja. Osim djece iz opće populacije i iz obitelji u sustavu socijalne skrbi, u  akciji su ponovno sudjelovali učenici s teškoćama u razvoju OŠ Grigora Viteza, predškolci Poliklinike SUVAG sa slušnim i jezično-govornim teškoćama te, po prvi put, skupina djece s teškoćama u razvoju DV Vladimira Nazora. Novost su predstavljale i teme Kako brinuti o psu i Što znamo o psima kao i sudjelovanje pasa pomagača u Pričaonici.

Toga su bili svjesni i roditelji, odgojitelji i učitelji jer su svi (100% ispitanih) izrazili želju za ponovnim dolaskom. Zanimljivo je da su odrasli ocijenili kako su radionice najmanje utjecale na razvoj čitalačkih vještina. Kako je poticanje čitanja jedan od najvažnijih zadataka svake narodne knjižnice, još treba promisliti na koji način uključiti pse pomagače u radionice kako bi se postigli bolji rezultati u razvoju predčitalačkih i čitalačkih vještina djece.

Zadovoljni su bili i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koji su procijenili da će im ovo iskustvo biti od koristi tijekom budućeg školovanja i rada.

Nakon akcije Nađi svoj trag u Dječjoj knjižnici Marina Držića održane su još dvije radionice u sklopu prakse terapijskih timova koji se educiraju u Udruzi Psi pomagači. Radionice su održale voditeljice Sara Mareković i Matea Novosel sa svojim psima Riom i Kairom.

Sredinom 2015. godine Udruga Psi pomagači pokrenula je projekt Tragači sreće koji, osim radionica u Dječjoj knjižnici Marina Držića, uključuje i edukaciju terapijskih timova. Projekt će financijskom potporom podržati Zaklada Adris, a radionice će biti realizirane krajem 2015. i početkom 2016. godine.

Autor: Ana Pavlek

Članak je preuzet s internetske stranice Hrvatskog knjižničarskog društva

0