Timovi u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

U realizaciji projekta „Moj novi prijatelj“ prof.def. Ive Kovačević u ovom centru za djecu s teškoćama sudjelovala su dva tima udruge. Projektne aktivnosti provodile su se cijelu školsku godinu 2013./2014., a realizirale su se tjednim posjetima timova, koji su sudjelovali u radu s tri skupine djece s intelektualnim teškoćama, korisnicima centra. Također su ostvarene i aktivnosti s korisnicima Savjetovališta Centra za djecu s teškoćama iz zajednice.

Osnovni cilj projekta i aktivnosti jest napredak razvoja korisnika kroz interakciju sa psom , a specifični ciljevi bili su utjecaj na senzomotorički, psihosocijalni i emotivni razvoj pojedinca, stvaranje osjećaj ugode i opuštenosti sa psom u prostoru, poticanje komunikacije i igre, utjecaj na razvoj motorike – poticanje na vježbanje i aktivnost, stjecanje odgovornosti za druga bića, primjereno iskazivanje emocija, oslobađanje od straha, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja. Poseban projekt ostvaren u Centru jest projekt vježbi za djecu s cerebralnom paralizom uz uključivanje psa i nadzor fizioterapeuta. Krupan pas s posebnom oprsnicom pomaže takvom djetetu u vježbanju hodanja, dijete se za psa jednom rukom drži i pas ga motivira na ustrajnije vježbanje hodanja, kao i ostalih inače teških i napornih vježbi.

Rezultati ovog projekta prikazani su na stručnim skupovima kao primjer inovativne metode rada s djecom s intelektualnim teškoćama. Održana je i radionica uz sudjelovanje dva terapijska tima za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Projekti u Centru nastavljaju se i u šk. g. 2014./2015. uz pojačanu frekvenciju radionica.

0