Rad našeg tima u Hrvatskom savezu udruga dječje i cerebralne paralize

U periodu od rujna 2013. do lipnja 2014. jedan je tim provodio edukacijsko-rehabilitacijske aktivnosti u terapijskoj sobi Saveza pod nazivom „ŠIRA-širimo inovativne rehabilitacijske aktivnosti“. Korisnici su bili djeca i mladi s cerebralnom paralizom, motoričkim i drugim teškoćama.

Uglavnom su to bila djeca s višestrukim oštećenjima koja pohađaju razne druge terapije. Roditelji su prvenstveno bili zainteresirani za ovaj oblik terapije jer su već na prvom susretu kod svoje djece primijetili povećanu motiviranost i opuštenost. Za svakog je korisnika izrađen individualni plan rada sa specifičnim ciljevima i metodama rada.

Rezultati rada bili su raznoliki, no kod svih je postignut pomak ciljanog razvojnog područja.

0