Radionica za djecu sa oštećenjem sluha iz poliklinke SUVAG

Održali smo i posljednju radionicu u Dječjoj knjižnici Marina Držića pod nazivom „I ja mogu i ja znam“ za djecu iz vrtića Poliklinike Suvag. Vrlo zainteresirane profesorice došle su sa svojom skupinom od sedmero djece s oštećenjem sluha i provele jedan sat u zanimljivim i zabavnim igrama sa našim terapijskim timom.  S obzirom na dob djece i specifičnost oštećenja sve aktivnosti su bile posebno prilagođene kako bi djeci omogućili nezaboravno iskustvo druženja s psom koji razumije što mu oni „govore“.

Ova radionica nam je bila poseban izazov i zbog jako male dobi djece i vrlo specifičnog oštećenja. Oštećenje sluha dovodi do izolacije od ljudi, društva, okoline. Verbalna komunikacija je jedan od glavnih medija kojim mi stupamo u interakciju s okolinom. Bez te interakcije samo razumijevanje svijeta, događaja u okolini je otežano. Djeca s oštećenjem sluha suočeni su s ozbiljnom preprekom u izmjeni informacija s okolinom. Upravo zato je važno ponuditi im alternativan  način komuniciranja kroz geste, mimiku i druge signale.

Djeca s oštećenjem sluha od najmlađe dobi uče kompenzirati kroz razne geste i druge signale kako bi izrazila svoje želje i osjećaje. Komunikacija temeljena na gestama je lakše razumljiva i psima, što stvara jedan opći komunikacijski kanal koji je razumljiv i psima i djeci. Dijete s oštećenjem sluha uči kako određeni pokret ima određeno značenje, što može generalizirati ne samo na komunikaciju sa psima već i sa ostalom okoline. Na taj način dijete ima mogućnost izraziti svoje misli što direktno utječe na njegovu kvalitetu života jer ne razvija frustriranost zbog nerazumijevanja okoline.

Šira je s djecom iz Poliklinike Suvag razgovarala na nama nečujan ali njima vrlo razumljiv način.
Program radionice osmislila je Tea Selaković, prof.rehabilitator.

0