Terapijski tim u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak

Terapijski tim Udruge je sudjelovao u jednom razredu, uključujući se u realizaciju nastavnih sadržaja poput Prirode i društva, Matematike, Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Cilj uključivanja terapijskog tima je bio obogaćivanje realizacije nastavnog sadržaja i time motivirati djecu na ulaganje većeg truda i postizanje boljeg rezultata-ocjena. Cilj je postignut te se panira nastavak suradnje Udruge i Centra.

0