Uključivanje terapijskih timova u rehabilitacijski program Moj novi prijatelj 2013.-2014.

Od studenog 2013. do prosinca 2014. realiziran je projekt „Moj novi prijatelj“ u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Projekt je osmislila Iva Kovačić, prof. defektolog, kao novitet u svom radu s korisnicima Centra – djecom s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama, kao i djecom s višestrukim teškoćama, kronološke dobi od sedam do četrnaest godina.

Programom je bilo uključeno dvadeset i jedno dijete, a radilo se u manjim grupama od četiri do sedam korisnika. Terapijski timovi odlazili su u Centar najprije jedanput, zatim dva puta tjedno, gdje su aktivno sudjelovali u realizaciji programa.

Cilj programa bio je kroz igru poticati komunikaciju, te utjecati na  razvoj senzorike, motorike  te psihosocijalni i emotivni razvoj pojedinca.

Sadržaj programa obuhvaćao je niz aktivnosti prilagođenih uključivanju psa pomagača kako bi se djeca motivirala, opustila i stimulirala kroz razne zadatke koji potiču njihov cjelokupni razvoj. Korisnici su se kroz vježbe učili odgovornosti za druga bića, oslobađali su se straha, jačali su svoje samopouzdanje i samopoštovanje. Stvarajući pozitivnu sliku o sebi djeca tako izrastaju u stabilne osobe, koje prema svojim mogućnostima preuzimaju odgovornosti i obaveze te aktivno sudjeluju u događanjima u lokalnoj zajednici.

Uključivanjem psa u rehabilitacijski proces kroz sadržaje ovog projekta djeca s teškoćama u razvoju imala su priliku u sigurnoj okolini i uz psa kao najboljeg prijatelja koji ih vjerno prati učiti nove pojmove i ostvariti svoje potencijale.

0